Autor: Feuchtwanger, Lion, 1884-1958

Ošklivá vévodkyně Markéta Pyskatá /
Nepravý Nero /
Židovská válka : první díl trilogie Josephus Flavius /
Jefta a jeho dcera /
Oppermannové.
Žid Süss /
Úspěch
Šimona /
Vyhnanství /
Bláznova moudrost, čili, smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua /
Lišky na vinici /