Autor: Jehlička, Ladislav, 1916-1996

Skandál v dobré rodině /
Rytíř de Maison Rouge.
Josef Balsamo : Paměti lékařovy.
Hraběnka de Charny.
Hraběnka de Charny.
Paměti lékařovy.
Paměti lékařovy.
Královnin náhrdelník.
Královnin náhrdelník.
Rytíř de Maison Rouge. paměti lékařovy /