Téma: domácí násilí

Děti na zabití /
Horko domácího krbu /
Abája : své děti ti nedám! /
Život s nepřítelem : byla jsem ženou tyrana /