Téma: nacismus

Smrt je mým řemeslem /
Oppermannové.
Noc v Lisabonu /
Vyhnanství /